Dự án Serang về Sức khỏe & Dinh dưỡng Động vật của Cargill.

April 12, 2023
trường hợp công ty mới nhất về Dự án Serang về Sức khỏe & Dinh dưỡng Động vật của Cargill.

Kiểm tra hiệu suất máy bơm tại KSB Indonesia trước khi vận chuyển đến công trường.

Máy bơm cứu hỏa (ULFM) trường hợp chia ngang hoàn chỉnh với động cơ Diesel (ULFM), công suất 2000 USGPM

cho Dự án Cargill Animal Nutrition & Health Serang.

 

trường hợp công ty mới nhất về Dự án Serang về Sức khỏe & Dinh dưỡng Động vật của Cargill.  0

trường hợp công ty mới nhất về Dự án Serang về Sức khỏe & Dinh dưỡng Động vật của Cargill.  1