Máy bơm chữa cháy chạy bằng diesel 2000GPM UL/FM cho dự án cảng biển IMUPESA ở Peru

April 12, 2023
trường hợp công ty mới nhất về Máy bơm chữa cháy chạy bằng diesel 2000GPM UL/FM cho dự án cảng biển IMUPESA ở Peru

trường hợp công ty mới nhất về Máy bơm chữa cháy chạy bằng diesel 2000GPM UL/FM cho dự án cảng biển IMUPESA ở Peru  0

trường hợp công ty mới nhất về Máy bơm chữa cháy chạy bằng diesel 2000GPM UL/FM cho dự án cảng biển IMUPESA ở Peru  1

trường hợp công ty mới nhất về Máy bơm chữa cháy chạy bằng diesel 2000GPM UL/FM cho dự án cảng biển IMUPESA ở Peru  2